زخم دل

این شکایت نامه ی نامهربانیهای توست.......آنچه دیدم از جداییها, جدا خواهم نوشت

زخم دل....

  لینک صوتی این متن با صدای نویسنده این وب:

http://www.4shared.com/audio/e37kth6W/zakhme_del.html

گفت: مي خواهــــــــــــــم برایت يک يادگــــــــاري بنويسم

 گفتم كجـــــــــــا؟ گفت بر روي قلـــــــــــبت

گفتم: مگــر مي تواني گفت:آری، سخت نيست ،آسان است

گفتم: باشد بنويس تا هميشـــه يادگاري بماند

دیدم خنجری برداشت، گفتم: اين چيست؟ گفت: حیيسسسس

 گفتم :بنويس، ديگر چـــــــــــــــرا معـطلي؟

خنجر را  برداشت و با تيزي خنجر،بر روی قلــــبم نوشت:

         دوســــــــــــــــــــتت دارم

     اکــــــــــــــــــنون او رفــــــــــــــــــــــته ،

 اما هنوز زخـــم خنجرش يادگاري بر روي قلبم مانده اسـت

 لینک صوتی این متن با صدای نویسنده این وب:

http://www.4shared.com/audio/e37kth6W/zakhme_del.html

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 1:20  توسط مجید  |